Torvinge Företagarförening är en förening för företag inom Torvinge industriområde i Linköping.
Gruppen ägnar sig huvudsakligen åt frågor som är direkt knutna till området, till exempel
skötsel, underhåll, områdesbevakning, skyltning och tillgänglighet. Torvinge Företagarförening
arbetar också med frågor som rör företag i Linköping och med Linköpings kommuns
framtida utveckling.